Tp.HCM cho phép đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Tp.HCM cho phép đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Tp.HCM cho phép đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm Nha dat quan 7 | Dịch Vụ nhà đất Quận 7 | Uy tín HCM | BDS Sang Điền

Tp.HCM cho phép đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Theo đó, UBND Tp.HCM cho phép nhà đầu tư sử dụng chỉ tiêu quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 đã được duyệt. Như vậy, nhà đầu tư trúng đấu giá phải cam kết triển khai thực hiện dự án theo đúng quy hoạch 1/2.000.

Đấu giá 5 lô đất Thủ Thiêm

Tp.HCM cho phép đấu giá 5 khu đất trong khu đô thị mới Thủ Thiêm

Nếu tổ chức đấu giá lần 1 không thành thì Ban quản lý Thủ Thiêm và đơn vị tổ chức bán đấu giá báo cáo UBND TP và Sở Tài chính cho tổ chức bán đấu giá lại.

Trong trường hợp tiếp tục đấu giá không thành thì Ban Quản lý Thủ Thiêm báo cáo UBND TP xem xét thực hiện việc cho thuê đất, giao đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Được biết, người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước khoảng 15% giá trị khởi điểm của tài sản đấu giá. Hiện tại, UBND TP cũng giao cho Ban Quản lý Thủ Thiêm thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá đất có năng lực, đồng thời đang hoạt động hợp pháp thực hiện việc xác định giá trị quyền sử dụng đất đối với các lô đất trên.


tintuc